Uprawa żyta stuletniego

 
żyto stuletnie

Jako rolnik eksperymentator od blisko trzydziestu lat uprawiam rośliny mało znane, wręcz "egzotyczne" i zapomniane. Z powodzeniem reintrodukuję je przyrodzie i rolnictwu polskiemu. 

Między innymi za to właśnie w roku 1993 w ogólnopolskim konkursie o tytuł "Mistrza Agroligi" - zdobyłem ten tytuł głosami rolników polskich. Nagrodę osobiście wręczał mi ówczesny premier - Waldemar Pawlak.

Aktualnie przebojem przeze mnie lansowanym jest żyto stuletnie albo inaczej kępkowe. 
Z góry uprzedzam, że są to nazwy potoczne, przeze mnie temu żytu nadane. 

Zmuszony byłem to uczynić ze względu na fakt, iż w polskiej literaturze fachowej jest ono jedynie lakonicznie wzmiankowane pod bardzo tasiemcową nazwą: "żyto o łamliwej osadce kłosowej". 

Przyznacie Państwo, że operowanie taką nazwą w życiu codziennym byłoby bardzo skomplikowane i kłopotliwe.
Okazuje się, że cały cywilizowany świat niektóre skądinąd znane i cenne rośliny po prostu "przegapia". 

 


Uprawiam również następujące rośliny:

- Szczodrak syberyjski
- Malwa pastewna,
- Sorgo,
- Czumiza,
- Proso czarne,
- Jarmuż,
- Kapusta pastewna,
- Groch ozimy.